سمانه حکمت

دانشجوی روان شناسی و محصل نویسندگی
سمانه حکمت

سمانه حکمت

خاکروبی

یادداشت صفر     از حسم در مورد نوشتن دوباره در این سایت می‌پرسی؟ تا به حال مدت‌ طولانی به سفر رفتی و بعد به…