کتابی که زاینده رود را به تهران آورد

به آخرین صفحه ی کتاب گاوخونی  جعفر مدرس صادقی رسیدم. در پایان ، نوشته شده بود : آذر  هزار و سیصد و شصت؛ یعنی برای سی و نه سال پیش! به پشت جلد کتاب نگاهی انداختم. مقدمه ای از دیک دیویس، شاعر، نویسنده و استاد ادبیات فارسی بر ترجمه ی…

یوزپلنگانی که با روح خواننده می‌دوند!

قصه ی آشنایی من با کتاب « یوزپلنگانی که با من دویده اند» و نویسنده ی آن ، از این جا شروع شد که مدام در کلاس های آنلاین شاهین کلانتری نام بیژن نجدی را می‌شنیدم و ایشان تاکید بر خواندن این کتابش داشتند. اوایل فکر می‌کردم که این همه…