خاکروبی

یادداشت صفر     از حسم در مورد نوشتن دوباره در این سایت می‌پرسی؟ تا به حال مدت‌ طولانی به سفر رفتی و بعد به…